Skip to main content

SUT I ARBED ARIAN GYDAG UN NEWID I OSODIADAU EICH BOELER

Gall troi tymheredd llif eich boeler combi i lawr i 60°c neu’n is dynnu £££ oddi ar eich bil gwresogi bob blwyddyn a lleihau gwastraff ynni o’ch cartref.

Boiler owner turning down their flow temperature to 60 degrees
Target
250,000
95 238721

DYNA FAINT O BOBL SYDD WEDI TROI TYMHEREDD LLIF EU BOELER I LAWR

PAM DYLWN I WNEUD HYN? RHESYMAU DROS YMUNO Â’R HER ARBED ARIAN BOELERI

ARBEDWCH AR EICH BIL NWY

Bydd newid un gosodiad yn gwneud i’ch boeler weithio’n fwy effeithlon, gan arbed oddeutu £65. *Yn seiliedig ar brisiau ynni Medi 2023

LLEIHAU ALLYRIADAU CARBON

Mae boeler nwy arferol yn y Deyrnas Unedig yn cynhyrchu yr un faint o allyriadau carbon mewn blwyddyn â saith taith mewn awyren ar draws yr Iwerydd. Bydd y cam syml hwn yn lleihau gwastraff ynni o’ch cartref.

DWEUD WRTH FFRINDIAU A THEULU

Mae gan fwy na 15 miliwn o gartrefi yn y Deyrnas Unedig foeler combi. Os byddwn yn lledaenu’r neges ac yn cydweithio i droi lawr 10 miliwn o foeleri gallwn arbed 1.7 miliwn tunnell o allyriadau carbon.

PAM MAE HYN YN BWYSIG?

Mae llawer o foeleri combi yn llosgi mwy o nwy, yn cynhyrchu mwy o allyriadau carbon ac yn costio mwy i gartrefi nag sydd angen. Gallai pobl fod yn arbed ynni ac arian yn syml trwy sicrhau bod eu boeler yn rhedeg mor effeithlon â phosibl. Ond nid yw llawer o bobl yn ymwybodol y gallant newid gosodiadau eu boeler.

Ar hyn o bryd gallai’r cartref cyffredin arbed tua £65 y flwyddyn ar eu bil gwresogi drwy ostwng tymheredd llif eu boeler.* Mae gwresogi cartrefi â thanwydd ffosil yn cyfrif am 15% o allyriadau carbon y DU. Felly trwy ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon, gallwn dorri allyriadau carbon ac arbed arian ar ein biliau gwresogi ar yr un pryd.

*Yn seiliedig ar brisiau ynni ym mis Medi 2023.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

 • Sut mae’n gweithio?

  Mae boeleri combi yn gweithio orau wrth wresogi’r dŵr sy’n mynd i’r rheiddiaduron i 60°C neu’n is (gelwir hyn yn ‘dymheredd llif’).

  Mae tymheredd llif mwyafrif y boeleri yn y Deyrnas Unedig wedi’u gosod lawer yn uwch na 60°C (70-80°C yn aml).

  Mae tymheredd llif o 60°C yn golygu y bydd eich boeler combi yn y modd cyddwyso. Pan mae eich boeler combi yn y modd cyddwyso bydd yn adfer gwres a fyddai fel arall yn cael ei golli, fel ei fod yn gweithredu’n fwy effeithlon.

 • Beth yw tymheredd llif boeler?

  Y tymheredd llif yw’r tymheredd mae’r boeler yn gwresogi dŵr iddo cyn ei bwmpio o amgylch rheiddiaduron eich cartref. 

  Ni fydd newid tymheredd llif boeler combi yn effeithio ar dymheredd y dŵr poeth o’ch tapiau a’ch cawod.

 • Ydw i’n gallu gwneud hyn os oes gen i danc dŵr poeth?

  Gwaetha’r modd ni allwn awgrymu eich bod yn lleihau tymheredd llif eich boeler os oes gennych danc dŵr.

  Ar hyn o bryd, nid yw ein canllaw yn trafod systemau gwres canolog sydd â thanc dŵr poeth. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn Which.co.uk

BLOG YMGYRCH NESTA

Dulliau hawdd ac am ddim o leihau faint o nwy mae eich aelwyd yn ei ddefnyddio

Y pum dull arbed nwy gartref am ddim gorau

Sut I newid gosodiadau eich boeler yn fwy rheolaidd I arbed mwy o arian

Gallwch arbed mwy o arian drwy newid eich tymheredd llif yn amlach

Sut gwnaethom ddefnyddio labordy arbrofi yn salford I nodi effeithiau newid tymheredd llif boeler

Dysgwch sut gwnaethom brofi effeithiau troi tymheredd llif boeler i lawr